Kidz Support maakt leren weer leuk

diensten - een goede start

Na een positieve uitkomst van een eventueel kort kennismakingsgesprek gaan wij aan de slag. Voordat wij met de begeleiding van uw kind beginnen, maken we eerst een leerplan. Dit gebeurt op basis van een uitgebreid intakegesprek met u als opvoeders. Ook wordt uw kind pedagogisch-didactisch getest. Daarnaast nemen wij ook de reeds bestaande dossiers door en voeren wij indien nodig een gesprek met de leerkracht of andere betrokken instanties. 

Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van uw kind. Op basis van dit individuele leerplan gaat één van ons samen met uw kind aan het werk.

Wat biedt Kidz Support

Individuele begeleiding

Alle kinderen uit groep 1 t/m groep 8 van de basisschool kunnen bij Kidz Support terecht; eventueel ook thuis of op school. Ook bieden wij bijles  voor kinderen uit het Voortgezet Onderwijs.

Eerste Hulp Bij Huiswerk

Eerste Hulp Bij Huiswerk geeft individuele huiswerkbegeleiding aan scholieren van de Hilversumse colleges in een ruime, gezellige huiselijke omgeving. Wij werken met één vaste docent per drie, of per vier leerlingen. 
Meer informatie

Training ik leer leren

Leren is een complexe taak. Van nature leren kinderen graag en veel. We staan er meestal niet stil bij wat een kind allemaal al wel kan. Gelukkig gaat leren voor veel kinderen min of meer vanzelf. Ze leren lopen, praten, fietsen, zwemmen, lezen, rekenen en schrijven. Problemen beginnen vaak op school, omdat een kind de norm niet haalt. 
Meer informatie

Intelligentie onderzoek en Dyslexie screening 

Leren is een complexe taak. Van nature leren kinderen graag en veel. We staan er meestal niet stil bij wat een kind allemaal al wel kan. Gelukkig gaat leren voor veel kinderen min of meer vanzelf. Ze leren lopen, praten, fietsen, zwemmen, lezen, rekenen en schrijven. Problemen beginnen vaak op school, omdat een kind de norm niet haalt. 
Meer informatie

Kinder, puber en opvoedcoaching

De Praktijk voor Kindercoaching Kidz Support helpt kinderen en hun ouders met leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties. De kindercoach leert het kind hoe het gemakkelijker zijn problemen kan oplossen. Hiervoor leert het kind vaardigheden die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken. Het doel is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering. 
Meer informatie

School arrangementen en PGB, Persoonsgebonden budget.

Wij hebben ervaring om de leerling vanuit een school arrangement of het persoonsgebonden budget (PGB) te begeleiden op gebied van: rekenproblemen of dyscalculie, lees- en spellingproblematiek of dyslexie, gestagneerde schoolgang, leerstrategieën, concentratie en werkgeheugen, gedragsproblemen en autisme.

Tijdens de begeleiding van de leerling is afstemming en samenwerking met alle professionals en ouders/verzorgers van de leerling van belang. Bij aanvang van de begeleiding wordt het handelingsplan geschreven. Tevens wordt het begeleidingsproces gedocumenteerd zodat er gedurende de begeleiding een groeiplan wordt opgebouwd.

Regelmatig wordt de begeleiding in een multidisciplinair overleg (MDO) geëvalueerd.

Enthousiaste leerkracht

Onze leerkrachten en begeleiders zijn enthousiast: uw kind staat centraal – niet alleen de leerstof.

Goed uitgeruste praktijk

In onze praktijk vindt u volop actuele ontwikkelingsmaterialen inclusief digiborden en een uitgebreide orthotheek (schoolbibliotheek). Kom gerust eens kijken!

Gedegen onderzoek

Bent u nog in de verkennende fase van wat er met uw kind aan de hand zou kunnen zijn? Door onze jarenlange ervaring als professionals kunnen wij u helpen de vermeende leer- en gedragsproblematiek te onderzoeken. Voor specialismen verwijzen wij u graag door naar één van onze collega’s.

Objectieve bemiddeling

Wanneer u en de school er niet uitkomen, zoeken wij - vanuit objectiviteit - naar nieuwe kansen om samen tot een oplossing te komen.

Netwerk

Naast collega-leerkrachten, directeuren, intern begeleiders, remedial teachers, orthopedagogen en kindercoaches beschikken wij over een netwerk dat ook een kinderpsychologe, logopediste, fysiotherapeute, ambulante begeleiders en leerplichtambtenaar heeft.

Samenwerking

Behalve op ons netwerk zijn wij ook trots op onze (in)formele samenwerkingsverbanden met alle basisscholen, de voortgezet onderwijsscholen, het Speciaal Basisonderwijs en die met andere hulpverleners in de regio.

CITO coaching

Wij hebben Cito trainingen voor de groepen 6, 7 en 8.
Bekijk onze flyers bij de Nieuwspagina.

Kidz Flitz en Spiekboekje

U kunt bij ons het kaartspel Kidz Flitz voor tafels en deeltafels kopen.
De kosten per spel zijn € 5 exclusief verzendkosten.
Bekijk onze flyer op de Nieuwspagina.

Tarieven

Intakegesprekken

Voor een intakegesprek (met u, uw kind en eventueel een leerkracht ofIB’er) wordt € 150 berekend. Eventuele extra kosten voor een uitgebreider vooronderzoek worden vooraf met u besproken.

Begeleiding

Begeleiding van uw kind: € 49 per lesuur (45 min.); € 65 per volledig klokuur (60 min.) Bij begeleiding op verre locatie worden in overleg soms reiskosten berekend. Dit tarief is volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging LBRT en BTW-vrij.

CITO-coaching (groep 6, 7 en 8)

Individuele CITO-coaching kost € 65 per lesuur (zie begeleiding). Groepsgewijze (meestal groep 8)  CITO-coaching kost € 51 per kind, per 90 minuten. Bij CITO groep 8 -coaching worden geen intakekosten (à € 150) berekend.

Huiswerkbegeleiding

De prijzen voor huiswerkbegeleiding zijn € 30 per hele middag. (Soms hebben we actiemaanden voor € 25 per middag. )

Verwerking toetsresultaten

Om de vorderingen van uw kind in kaart te brengen, zullen wij tussentijdse toetsen afnemen tijdens de lesuren. Het verwerken van de resultaten wordt apart in rekening gebracht.

Delen

© KidzSupport