Intelligentie Onderzoek
&
 Dyslexie screeningonderzoek

Intelligentie Onderzoek

Wil je weten waar de sterke kanten van jouw kind liggen op het gebied van leren en onderwijs? Of waar je kind juist meer moeite mee heeft? In welk type onderwijs of uitstroom niveau je kind het beste tot zijn recht komt en zich het prettigst voelt? Helaas geven de toetsuitslagen op school niet altijd goed weer waar je kind werkelijk toe in staat is. Of wordt niet duidelijk waarom jouw kind met bepaalde vakken veel moeite heeft of soms andere sociaal emotionele problemen laat zien.

In al deze situaties kan intelligentie-onderzoek een uitkomst bieden.

Wij gebruiken hiervoor de WISC V. Dit is de meest gebruikte intelligentietest bij kinderen. Met dit onderzoek brengen wij verschillende aspecten van de intelligentie in kaart. We meten zowel aangeleerde kennis als verbaal begrip, rekenkundig inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Daarnaast testen wij de informatieverwerking, zoals het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid. Daarbij maken wij gebruik van observaties, zoals de manier waarop uw kind taken aanpakt en de concentratie.

Natuurlijk staat jouw kind helemaal centraal tijdens het onderzoek. Wij zorgen ervoor dat je kind zich op zijn gemak voelt, plezier heeft en ondertussen het beste uit zichzelf weet te halen.

Na afloop worden in een uitgebreid gesprek met de psycholoog en zijn coach, de belangrijkste resultaten en bevindingen besproken. Je krijgt gericht advies waarmee jouw kind het best geholpen is en we nemen de tijd om al jouw vragen te beantwoorden.

Tot slot worden alle bevindingen vastgelegd in een uitgebreid verslag. Alle kinderen krijgen bovendien een eigen, speciaal voor hen geschreven kind verslagje. Omdat wij vinden dat zij het belangrijkste zijn en wij ze mee willen geven waar zij trots op mogen zijn.

Bovendien hebben wij geen wachtlijsten en bieden  wij  de intelligentie test in de maanden september, oktober  2020 met korting aan!

DYSLEXIE Screening 

Wilt u weten of uw vermoeden van dyslexie bij uw zoon of dochter terecht is, dan kan hij of zij worden aangemeld voor een screening dyslexie. Het doel van deze screening is het bepalen van het lees- en spellingniveau van uw kind. We bepalen of en waar er hiaten zijn in de lees- en spellingontwikkeling die wijzen op de aanwezigheid van een stoornis (dyslexie). Door middel van de screening wordt gekeken of verder dyslexieonderzoek zinvol is, er wordt geen diagnose gesteld. Doordat in beeld is gebracht waar de moeilijkheden voor uw kind liggen, kunnen we hier in een eventueel begeleidingstraject specifiek aandacht aan besteden.

RESULTATEN SCREENING DYSLEXIE
De resultaten van de screening dyslexie worden weergegeven in een kort verslag, indien gewenst met handelingsadviezen voor begeleiding. De screening is geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en wordt individueel afgenomen.

terug naar diensten

Delen

© KidzSupport