Eerste Hulp Bij Huiswerk

EHBH
Eerste Hulp Bij Huiswerk

Eerste Hulp Bij Huiswerk van Kidz Support geeft individuele huiswerkbegeleiding aan scholieren van de Hilversumse colleges in een ruime, gezellige huiselijke omgeving. Wij werken met één vaste begeleider per 3 á 4 leerlingen.

Alle leerlingen zijn welkom!

EHBH geeft persoonlijke huiswerkbegeleiding. Wij helpen leerlingen met huiswerk planning en studievaardigheden. Iedere leerling is anders. Met onze persoonlijke aanpak kunnen we snel vinden waar de specifieke problemen liggen en daarmee aan de slag gaan. Samen met de leerling vinden we manieren waarop het huiswerk onder controle komt en studievaardigheden worden aangeleerd. De doelstelling is om de leerlingen manieren te leren waarmee ze uiteindelijk zelfstandig hun huiswerk kunnen indelen, maken en leren. Het beste is om gelijk in de brugklas te beginnen zodat er geen leerachterstanden ontstaan. Als de leerling vanaf het begin het gevoel heeft controle te hebben over het huiswerk dan voorkomt dat spanning en emoties met als resultaat een blijere leerling met meer vrije tijd.

Waarom EHBH?

 • vaste persoonlijke begeleider
 • leerling georiënteerd
 • optimale leeromstandigheden
 • duidelijke regels, orde en rust
 • flexibel in tijden en dagen
 • begeleidingstijden aansluitend aan het lesrooster
 • overleg van resultaten bij toetsen
 • leren werken met een weekrooster
 • ervaring met concentratiestoornissen als ADHD, autisme en dyslexie
 • makkelijk toegankelijk voor overleg met ouders
 • mogelijkheid tot overleg met direct betrokkenen op school
 • goede resultaten

Werkwijze?

EHBH verzorgt huiswerkbegeleiding op maat, want iedere leerling is anders. Samen bepalen we aan welke onderdelen gewerkt gaat worden zoals: huiswerk planning

 • studievaardigheden
 • vakinhoudelijke begeleiding
 • maken van huiswerk
 • samenvattingen maken
 • leren voor toetsen
 • communicatie met de school
 • presentaties voorbereiden
 • boekverslag maken

De leerling kan elke schooldag direct na school bij ons terecht. Wij passen ons aan aan het lesrooster van de leerling. Dit voorkomt verloren uren tussen de laatste les en het begin van de huiswerkbegeleiding. Veel scholieren komen met een gezonde honger uit school. Bij binnenkomst drinken we eerst een kop thee met iets verantwoords te eten en bespreken we ondertussen de dag. 

Vervolgens gaan we aan de slag met de weekplanning. Het goed gebruiken van een weekplanner zorgt dat de scholier overzicht houdt over zijn huiswerk, zijn huiswerk af heeft op de dag dat het af moet zijn en op tijd begint met het leren voor toetsen. Als de weekplanner is bijgewerkt gaan we samen beginnen aan het daadwerkelijke huiswerk. Hierbij komen studievaardigheden, toetsbesprekingen en vakinhoud vanzelf aan bod. Aan de hand van het huiswerk leren we de benodigde technieken aan. Door dit al doende te leren begrijpt de scholier al snel hoe en waarom bepaalde technieken te gebruiken. Van te voren spreken we af of de scholier al zijn huiswerk bij ons maakt of dat thuis nog huiswerk gemaakt kan worden. Op de weekplanner is te zien welk huiswerk nog gemaakt moet worden. 

Elke scholier heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Bij een intake gesprek kunnen wij samen bespreken wat de beste keuzes zijn. Voor een brugklasleerling is 1 á 2 uur effectieve studietijd per dag meestal voldoende. Afhankelijk van de zelfwerkzaamheid van een scholier brengt hij een deel van deze uren door bij ons en het andere deel maakt hij thuis zijn huiswerk. Indien wenselijk kan de scholier al zijn huiswerk bij ons maken. Ook kan de scholier elke dag langskomen na school om samen zijn weekplanner in te vullen, de lastigste dingen samen te maken en vervolgens de rest thuis te maken.

Bijles

Voor onze leerlingen is het mogelijk om, naast huiswerkbegeleiding, bijles te volgen voor specifieke vakken. In overleg bepalen we hoeveel tijd er aan een specifiek vak wordt besteed. Vaak is het voor onze leerlingen niet nodig om bijles voor een speciaal vak te volgen. Tijdens de begeleiding wordt er automatisch aandacht besteed aan de inhoud van vakken. Leerlingen die op tijd bij ons beginnen lopen meestal geen achterstanden op. Als ons opvalt dat er toch onevenredig veel aandacht nodig is voor een bepaald vak dan overleggen we dat met de ouders.

terug naar diensten

Delen

© KidzSupport