BIJLES EN RT

Bijles en RT

Remedial Teaching

RT is bedoeld voor kinderen bij wie het leren wat moeilijker gaat dan verwacht. Met behulp van speciaal ontwikkelde technieken en instructies worden leerlingen vaardigheden aangeleerd waarmee zij de lesstof op de basisschool beter onder de knie krijgen.

Deze begeleiding is  speciaal afgestemd op wat het kind nodig heeft en is bijzonder geschikt voor kinderen met leer-, concentratie-, gedragsproblemen of andere sociaal emotionele problematiek.

Bij RT wordt eerst grondig onderzocht wat uw kind nodig heeft. Daarna kan de begeleiding van start gaan. Tijdens de begeleiding gaat veel aandacht uit naar de manier van leren, de specifieke problemen waar uw kind tegen aanloopt en naar verhogen van het zelfvertrouwen.

rekenen en wiskunde

Technisch lezen

Begrijpendlezen en studievaardigheden

woordenschat

woordbenoemen en zinsontleding

werkgeheugen en concentratie problemen

sociaal emotionele vaardigheden, mindset en faalangst 

leerstrategieën

Onze expertise bestaat uit het begeleiden van leerlingen met:

(ernstige) rekenproblemen/dyscalculie

dyslexie/dysorthografie

werkgeheugen en concentratie problematieken middels de Jungle memory training en mindset training 

faalangst, motivatie en mindset problemen

problemen met het naar school gaan en daar de hele dag te zijn

De begeleiding vindt plaats in een huiselijke en gezellige sfeer, waar veel gewerkt wordt met spel- en bewegingsactiviteiten, die uw kind uitdagen het beste uit zichzelf te halen en zijn/haar vaardigheden te vergroten. Zo wordt leren weer leuk en leren kinderen weer te vertrouwen op hun eigen kunnen.

Bijles

Loopt uw kind op één of twee bepaalde vakken achter, en wil hij/zij op die vakken extra worden bijgespijkerd? 

Bijles is bedoeld voor kinderen die door bepaalde omstandigheden achterop zijn geraakt met één of twee vakken. Maar het kan ook ingezet wanneer kinderen voor bepaalde vakken net even hoger willen scoren op hun toets of tentamen.

De bijles richt zich op het intensief bijspijkeren van opgelopen achterstanden in een bepaald vak binnen het voortgezet onderwijs of het basisonderwijs.

Indien wenselijk wordt dezelfde lesmethode gebruikt als waar op zijn/haar school mee wordt gewerkt. Wanneer dit onvoldoende aansluit zullen andere methodes gebruikt worden, die beter bij uw kind passen.

Bijlessen voor Voortgezet Onderwijs zijn

Nederlands

Engels

Frans of Duits

Wiskunde

Natuur- en Scheikunde

Aardrijkskunde, geschiedenis of biologie 

terug naar diensten

Delen

© KidzSupport