Training ik leer leren

Training Ik leer leren voor kinderen van 10-16 jaar

Deze training wordt op veel plaatsen in Nederland en België gegeven. Leren is een complexe taak. Van nature leren kinderen graag en veel. We staan er meestal niet stil bij wat een kind allemaal al WEL kan. Gelukkig gaat leren voor veel kinderen min of meer vanzelf. Ze leren lopen, praten, fietsen, zwemmen, lezen rekenen en schrijven. Problemen beginnen vaak op school, omdat een kind de norm niet haalt. 

Voor wie is de training Ik leer leren?

 • Kinderen met concentratieproblemen
 • Kinderen met faalangst
 • Kinderen die onder hun niveau presteren
 • Kinderen met leerachterstanden
 • Kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen dat er niet uit komt wat er in zit
 • Kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn
 • Kinderen die moeite hebben met automatiseren
 • Kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
 • Kinderen met motivatieproblemen

Wat is het doel van het Ik leer leren programma?

 • Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
 • Omgaan met concentratieproblemen
 • Omgaan met faalangst
 • Omgaan met motivatie
 • Aanleren van helpende leerstrategieën
 • Leren van een goede leer organisatie
 • Inzicht in eigen leermogelijkheden en beperkingen
 • Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren
 • Leren van elkaar

De organisatie van de training Ik leer leren

 • De training wordt gegeven voor groepjes van 4-8 kinderen
 • De training kan ook individueel gegeven worden
 • Een training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur
 • Iedere training heeft zijn eigen thema en kent een vaste structuur
 • De training kost € 215. Dit is inclusief leerstijl en organisatie testen (geen IQ of psychologische testen), werkboek, materialen en wat te eten en drinken
 • De vervolgtraining kost € 163,50.  Dit is inclusief leerstijl en organisatie testen (geen IQ of psychologische testen), werkboek, materialen en wat te eten en drinken

Vervolg op de Training ILL : Plannen en uitvoeren

 • De vervolgtraining splitst zich meer toe op drie volgende thema's: Plannen, Motivatie en Toetsen en Examens
 • Leerlingen leren hoe ze een planning maken
 • Ze leren hoe ze de planning uitvoeren
 • Tevens krijgen ze inzicht in welke vaardigheden ze daarbij nodig hebben
 • Ook krijgen ze een aanzet tot het leren ontwikkelen van die vaardigheden

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.ikleerleren.nl van collega Tea Adema.

terug naar diensten

Delen

© KidzSupport