Kinder- en pubercoaching

Kinderen en ouders

De Praktijk voor Kindercoaching Kidz Support helpt kinderen en hun ouders met leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties. 

Een kind moet veel leren op weg naar volwassenheid

Allereerst is daar het leren gebruiken van hoofd en lichaam. Later komen daarbij het leren van sociaal gedrag, het leren hanteren van emoties en de omgang met andere mensen. Gedurende het hele proces van groter groeien kan er van alles gebeuren waardoor een kind zijn capaciteiten even niet (volledig) kan benutten. 

Ook ouders hebben te leren hoe ze een kind opvoeden. Iedere leeftijdsfase vraagt van ouders weer andere vaardigheden om hun kind te ondersteunen in het groter groeien. In dat proces kan er van alles gebeuren waardoor de capaciteiten van de ouders niet altijd op de gewenste manier naar voren komen. Voor alle grote en kleine vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien kunnen zij een beroep doen op de kindercoach en opvoedcoach. Meestal zijn 3 tot 6 afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen. 

Vaak is het voor ouders en kinderen niet nodig om direct naar een therapeut te gaan als zij problemen ervaren tijdens het proces van opgroeien. Ondersteuning in de vorm van een tikje op de schouder om de goede richting (weer) te vinden, is dan voldoende. 

De kindercoach leert het kind hoe het gemakkelijker zijn/haar problemen kan oplossen. Hiervoor leert het kind vaardigheden die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken. Het doel is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering.

Meer Lezen over kinder,  puber en opvoedcoaching

Op de weblog van kindercoaching Friesland www.teaadema.nl worden praktische tips, humoristische verhaaltjes en alles wat te maken heeft met kinderen beschreven. 

Voor veel ouders is het een opluchting om perspectieven aangereikt te krijgen en gehoor en begrip te krijgen voor hun eigen situatie. 

De kracht van de opvoedcoach is een aanpak die gebaseerd is op praktische ondersteuning. U ontdekt hoe u uw kind kunt helpen bij het doorvoeren van positieve veranderingen. Dit maakt dat u als ouders na korte tijd weer met een frisse blik met uw kind verder kan.

De opvoedcoach ondersteunt u met werkende oplossingen als u vragen heeft over bijvoorbeeld:

 • Consequent zijn of een verschillende aanpak als ouders
 • Hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid
 • Ruzie tussen broertjes en zusjes
 • Het snel van streek zijn van uw kind
 • (faal)angst, pesten, dyslexie, concentratieproblemen, boosheid en vervelende gewoontes
 • Liegen, stelen en spijbelen van uw kind
 • Echtscheiding

Samen met de opvoedcoach kunt u voor al uw opvoedvragen een oplossing vinden die rekening houdt met uw persoonlijke situatie. Voor volwassenen geldt eveneens dat de begeleiding oplossingsgericht, nuchter en met humor is. De Praktijk voor Kindercoaching Kidz Support is er zodoende voor alle leeftijden. Centraal staat het kind in relatie tot u.

Werkwijze

 • Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht via de mail uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag te sturen.

Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.

 • We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
 • Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werken we in principe tegelijk met u en uw kind.

Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Voor uw kind is dat prettig en veilig.

 • Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is
 • De praktijk wijst uit dat er na 2 tot 6 afspraken al veel verandert in uw situatie
 • De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk*

* Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

terug naar diensten

Delen

© KidzSupport